Make your own free website on Tripod.com

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiả ViệT Nam

Thiếu Ðộc Lập - Mất Tự Do - Không Hạnh Phúc 
Title cuả Linh Mục Nguyển Văn Lý

Chúng ta là con dân nước Việt, tuy sống xa quê hương nhưng lòng vẩn hướng về quê cha ðất tổ với cõi lòng thao thức. Tại sao một đất nước với một dân tộc bất khuất anh hùng lại nằm mãi dưới vòng kềm chế cuả vài chục tên Trung Ương ðảng cuả một cái ðảng nổi tiếng tham lam khũng bố giết người cướp cuả là đảng Cộng Sản Việt Nam mà đầu ðảng là Hồ Chí Minh chết đã lâu nhưng cái xác vẩn còn nằm đó để che phủ lên TỰ DO và TIẾN BỘ cuả dân tộc. Chủ Nghiả Cộng Sản có gì hay?? Trong khi ở cái ðất nước sản sinh ra cái chế độ bất nhân này đã liệng cái chũ nghiả xã hội vào sọt rác lịch sử nhưng tại Việt Nam còn những thằng khốn nạn cuả cái ðảng khốn kiếp ðó chỉ muốn ôm khư khư lấy cái lý luận thối như cái xác cuả thằng Bác cuả chúng nó để nắm quyền và tham nhũng.

Sau ðây là những trang Web mà chúng tôi ðã góp nhặt từ các web site cuả các đảng Cộng Sản trên thế giới ðúc kết lại ðể hiểu thế nào là Cộng Sản.

Xin xem tiếp:

HChiMinhvacaicumdo

Ðai Sát Thủ

Bức Tường Ô Nhục

Tư Bản Ðỏ

Bão Tng Tội Ác