Make your own free website on Tripod.com
ÐƠN KHIẾU NẠI 11 CỰU ÐẢNG VIÊN ÐẢNG CỘNG SẢN
(11 vị lão thành)
Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 1999

Kính trình:

Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Ðảng cộng sản Việt Nam

Chúng tôi, 11 cụ gửi Huyết tâm thư (HTT chống tham nhũng xây dựng Ðảng lên Bộ chính trị đề ngày 01/5/98. Chúng tôi đã được đồng chí Lê Xuân Tùng Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành uỷ Hà Nội mời, đại diện các cụ, trao đổi chiều ngày 19/5/98; tiếp sau đó là đợt điều tra, khủng bố tinh thần tại nhà các cụ, thậm chí có cả phóng viên Tạp chí Kinh tế viễn đông nước ngoài đến gặp cụ Ðạo, chúng tôi đã kịp thời tổng hợp báo cáo nhanh lên Bộ Chính trị ngày 10/8/98 và từ đó chờ đợi theo thư gửi của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề ngày 14 tháng 8 năm 1998 do đồng chí Trịnh Xuân Chiêm ký và thư của Ban dân vận Trung ương gửi động viên là các cụ chờ đợi, cứ sống vui, sống khỏe và hạnh phúc.

Chúng tôi tin tưởng Bộ Chính trị sẽ xem xét đầy đủ và tập thể. Bộ Chính trị sáng suốt. Song, sau 7 tháng chờ đợi đột nhiên chúng tôi lần lượt nhận giấy mời từ 11/12 - 31/12/98 lên Thành uỷ, Quận uỷ, Huyện uỷ để Cán bộ Kiểm tra Thành uỷ đọc cho nghe thông báo kết luận của Bộ Chính trị số 174/TB/TW ngày 02 tháng 10 năm 98 do đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ký.

Sau khi được nghe, chúng tôi rất ngạc nhiên và xin mạn phép Bộ Chính trị có suy nghĩ: ''Thông báo kết luận số 174 TB/TW không phải của tập thể Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là một trong những tướng lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng có đủ năng lực, trí tuệ, thông minh, sáng suốt không thể thống nhất với nội dung thông báo kết luận trên, giống như nội dung của đồng chí Bí thư Thành uỷ Hà Nội Lê Xuân Tùng đã làm việc trước đây với chúng tôi.

Chúng tôi nghĩ rằng, đây chỉ là một vài đồng chí nghe báo cáo của Thành uỷ rồi ra thông báo kết luận số 174; thật không mang tính chất tập thể, chưa thật khách quan theo Ðiều lệ Ðảng mà có ý thanh minh, trù dập người chống tham nhũng, ngược với pháp luật Nhà nước ban hành. Nên chúng tôi nghi ngờ và thắc mắc.

Cụ thể là:

1- Thông báo Kết luận 174 nêu vấn đề không có căn cứ nói Thành uỷ và đồng chí Phạm Thế Duyệt buông lỏng lãnh đạo mà nói về thành tích của Ðảng bộ đã được báo cáo trước đại hội khóa XI là chính.

Chúng tôi rất trân trọng thành tích của Ðảng bộ đã đạt được trong 10 năm đổi mới, song vẫn có nhiều vấn đề, vụ việc buông lỏng làm tổn hại nghiêm trọng tài sản quốc gia, XHCN, và uy tín của Ðảng và Nhà nước.

Ví dụ:

a/ Vụ vi phạm pháp lệnh đê Nhật Tân - Yên Phụ.

b/ Vụ cháy chợ Ðồng Xuân.

c/ Vụ đào mồ cuốc mả của danh nhân văn hóa cụ Ðặng Trần Côn và xây dựng lăng mộ tên việt gian bán nước Nguyễn Trọng Hợp ở Ðại Kim - Thanh Trì, đến nay vẫn chưa giải quyết.

d/ Vụ bê bối đất đai ở Hà Nội có tổ chức mà kháng nghị 712 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã báo cáo chính phủ. Ðồng chí chủ tịch thành phố Hoàng Văn Nghiêm đã có công văn số 1382 xin nhận khuyết điểm. Xin sửa chữa dần từng vấn đề. Ðến nay còn nhiều bê bối ở các địa phương chưa giải quyết được. Ðặc biệt là những vụ khiếu tố gay gắt của công dân mà Thanh tra Nhà nước, Chính phủ, đ/c Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn phải đi kiểm tra trực tiếp và kết luận như ở Ðường Ngọc Khánh, Cầu Giấy, Ðường 32, Trần Khắc Chân, phường Kim Liên, Trung Phụng ở Hồ Ba Mẫu vv... có những việc tồn tại đã và đang giải quyết.

2- Vấn đề thứ hai trong thông báo kết luận số 174 giải thích và thanh minh việc nhà cửa của đồng chí Phạm Thế Duyệt. Chúng tôi thấy đây là sự thật, song chỉ là giải thích, nguỵ biện. Chúng tôi không tranh luận và nói không hết ở đây, xin phép được đối chất.

3- Vấn đề thứ ba trong thông báo kết luận nói là không bao che cho cán bộ cấp dưới nhưng lại nhận khuyết điểm là đồng chí Phạm Thế Duyệt không cùng Thành uỷ chỉ đạo sớm đưa vụ án 36.6 tỷ đồng do ông Phạm Tiến Dũng em ruột đồng chí Phạm Thế Duyệt giám đốc Công ty CISIMEX ra xét xử sớm để dư luận nhân dân nghi ngờ và thắc mắc. Hay vụ ông chủ tịch phường Phúc Tân, cả 2 vụ việc trên trong HTT các cụ không nói thì thông báo kết luận lại đưa ra để vu tội và cộng tội cho các cụ chăng? Ngược lại những ông:

- Ông Dương Ngọc Ðỗ, chủ tịch Quận Ba Ðình hiện nay đã vi phạm nhiều vấn đề đất đai, đê điều không trúng cử đại biểu của Quận nay đàng hoàng vẫn là Chủ tịch nên có bài báo đã nêu ''Sự phục hồi chức vụ kỳ lạ''.

- Ông Trịnh Hồng Triển, Phó giám đốc Sở xây dựng bị đình chỉ công tác về vi phạm pháp lệnh đê điều và buôn bán đất ở làng phong cảnh thôn Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, ông còn có căn hộ đứng tên vợ là Ðinh Kim Khánh ở đó.

- Ông Ðỗ Thanh Cổn là Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Từ Liêm nay là Chủ tịch Huyện, nhân dân tố cáo rất nhiều về vi phạm đất đai và các ông Ngô Văn Ngọc, Bí thư Quận uỷ Hai Bà Trưng, và ông Nguyễn Trung Hiếu chủ tịch Quận cũ cũng vậy... Nói chung những người bị cơ sở tố giác, đề nghị phải thay thì vẫn làm việc, hay điều động lên cấp trên. Ðó có phải là qui hoạch cán bộ, hay thiếu cán bộ, hay

là nâng đỡ bao che vv...

4- Thông báo kết luận số 174 có nói đến việc tán phát tài liệu, địch lợi dụng đưa mạng Internet:

Xin báo cáo với Bộ Chính trị, HTT chúng tôi chỉ gửi cho các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, gửi cho tổ chức cao nhất của Ðảng để xem xét nhanh chóng, hiệu lực ngay và đồng chí Phạm Thế Duyệt là Uỷ viên Thường vụ thường trực Bộ Chính trị.

Song Thành uỷ Hà Nội lại phô tô ra nhiều bản giao cho các Ðoàn đi kiểm tra các cụ đều mang theo (anh Kiêm đã nhận trong buổi họp ngày 11/12/1998 trước toàn thể Hội nghị với cụ Ðạo).

Vậy việc phát tán và sơ hở để kẻ xấu lợi dụng đưa Internet là từ nơi Thành uỷ. Ðề nghị cho điều tra xác minh.

Vậy xin báo cáo Bộ Chính trị, 11 cụ chúng tôi không nhất trí với thông báo kết luận số 174 vì thế là áp đặt, mất dân chủ, nghe một bên mà kết luận là không công bằng. Chúng tôi chưa được biết gì mà đã phổ biến rộng rãi, thậm chí có đồng chí lãnh đạo ở Quận đi dự Hội nghị ở cơ sở đã tự tiện phổ biến có 11 cụ ký HTT gửi Bộ Chính trị là sai nguyên tắc là vô tổ chức.

Chúng tôi xin khẳng định HTT xây dựng Ðảng là chính xác, đúng điều lệ Ðảng và pháp luật Nhà nước.

Từ 01/5/98 đến nay đã qua 7 tháng, đã nhiều lần chúng tôi xin gặp Bộ Chính trị trình bầy cho rõ nhưng chưa được gặp. Nay chúng tôi vẫn còn chờ đợi theo công văn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Ban dân vận Trung ương. Song rất ngạc nhiên là đã có thông báo kết luận 174 lại giao cho Thành uỷ nói từng người trong 11 cụ đến số 4 Lê Lai và các Quận, Huyện để nghe thông báo kết luận và yêu cầu làm kiểm điểm xử lý kỷ luật.

- Chúng tôi chưa được gặp Bộ Chính trị để trình bày và ngược lại Bộ Chính trị cũng chưa trả lời đúng sai của HTT ở chỗ nào mà đã thông báo làm kiểm điểm kỷ luật, vậy có đúng nguyên tắc Ðiều lệ của Ðảng và Pháp luật Nhà nước không?

- Thông báo kết luận số 174 dùng từ ''11 người'' là thiếu tôn trọng quần chúng, Ðảng viên. Chúng tôi đã vậy còn nhân dân ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa thì thế nào?

Bởi vậy qua hai đợt tổ chức đi kiểm tra của Thành uỷ vừa qua đều mang tính chất đe dọa truy ép và khủng bố tinh thần của các cụ chống tham nhũng.

Qua những việc đã nói ở trên chúng tôi đề nghị:

1- Bộ Chính trị có chỉ thị đình chỉ ngay những việc đi kiểm tra, khủng bố truy chụp như 2 đợt vừa qua.

(Từ 19/5 - 31/7/98 và từ 11/12 - 31/12/98) của Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Hà Nội.

2- Bộ Chính trị cần giao HTT cho một cơ quan có trách nhiệm thẩm tra thận trọng, xem xét đúng sai trình lên Bộ Chính trị để tránh sự hiểu lầm, chụp mũ anh chị em và khủng bố tinh thần đấu tranh chống tham nhũng của nhân dân thủ đô như kế hoạch chống tham nhũng NQ10K12 của Ð/c Lê Xuân Tùng đã đề ra cho Hà Nội.

3- Nếu để cho Thành uỷ xử lý như hiện nay thì khác nào ''vừa thổi còi, vừa đá bóng'' đưa chúng tôi vào cùng cái hố để chôn vùi chúng tôi rất nguy hiểm. Coi sinh mạng chính trị 11 cụ như bèo bọt. Nhân dân sẽ có sự suy nghĩ xấu về Ðảng ta, chỉ bao che cho người tham nhũng và kỷ luật những Ðảng viên tích cực chống tham nhũng như chúng tôi. Thực tế cuộc sống đã và đang chứng minh như vậy.

Ở đây chúng tôi chưa muốn nói đến các vụ tiêu cực lớn mới phát hiện và khiếu tố như vụ khách sạn Lưu Ly, Công Dung, vụ Làng Phong cảnh làm nhiều trò phù thuỷ để chiếm và buôn bán đất kiếm lời lớn.

Cuối cùng, chúng tôi xin cam kết và đề nghị cho 11 anh chị em chúng tôi được gặp trực tiếp trình bày rõ mọi sự việc của từng địa bàn trong thành phố Hà Nội (Kèm theo tài liệu chứng cứ஼/font>

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm và nếu sai thì chịu kỷ luật của Ðảng. Nếu đúng thì Ðảng và Nhà nước phải khen thưởng theo pháp luật đã đề ra và nghiêm trị những kẻ đã bao che cho tham nhũng.

Nhân dịp năm mới sắp tới, 11 anh chị em chúng tôi xin kính chúc Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Các đồng chí cố vấn của Ðảng mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc.

Kính đơn và ký tên.

Nơi gửi:

- Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị

- Và các đồng chí cố vấn của Ðảng

- Ðồng kính gửi các Quận, Huyện và các chi bộ đã mời 1 trong 11 cụ ký HTT đến họp.

Danh sách 11 cụ dưới đây

1- Ðoàn Nhân Ðạo - Cán bộ lão thành Cách mạng - 48 tuổi Ðảng.

Ðịa chỉ: 37 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (ký tên)

2- Ðặng Thị Xuân Tiến - Tù Chính trị nhà Tiền - 51 tuổi Ðảng. Sinh hoạt Ðảng ở Quận Ðống Ða. Trú tại: Số 27, tổ 1, khối 7, phường Nghĩa Ðô, quận Cầu Giấy (ký tên)

3- Nguyễn Thị Lương - Tự vệ thành Hoàng Diệu. Mẹ liệt sĩ.

Chỗ ở: Tổ 4, Phường Nghĩa Ðô, quận Cầy Giấy (ký tên)

4- Nguyễn Thị Thuận - Tự vệ Thành Hà Nội. Tù chính trị Hỏa Lò năm 1948

Chỗ ở: Số 82 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi - Tây Hồ. Quá sợ không dám ký (tự viết tay)

5- Phạm Văn Phiếu - Cựu chiến binh sư đoàn quân tiền phong - 50 tuổi Ðảng - 130 Mai Hắc Ðế, quận Hai Bà Trưng (ký tên)

6- Ðào Văn Giáp - Chiến s»‡ quốc đoàn, tù chính trị - Gia đình chính sách, quận Hai Bà Trưng (ký tên)

7- Hà Văn Thịnh - Thương binh - 47 tuổi Ðảng - Chỗ ở 151 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (ký tên)

8- Nguyễn Hữu Hoàng - Thiếu tá Cựu CB, Lão thành cách mạng - 50 tuổi Ðảng.

Hiện ở: T5, Tổ 23, cụm 4, phường Kim Mã, quận Cầu Giấy (ký tên)

9- Nguyễn Ðoàn - Thương binh, gia đình liệt sŸ 83 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (ký tên)

10- Dương Văn Lợi - Ðại tá cựu CB - 36 tuổi Ðảng, hiện ở xã Vĩnh Tuy, huyện Thanh Trì (ký tên)

11- Nguyễn Văn Bính - Thanh niên xung phong chống Pháp, chống Mhương binh - 44 tuổi Ðảng.

Công tác tại phân viện báo chí Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh (Trường tuyên giáo cũ (ký tên)